Vil du have kopieret billederne fra fotoalbummet?
 
Vi har mulighed for at affotografere billeder op til 20x30cm og du kan få dem printet, scannet og beskåret i præcis de størrelser du ønsker.
 
Se prislisten nedenfor eller kom ind i butikken og hør nærmere.